Biznes

W zależności od potrzeb biznesowych Klienta świadczę usługi z zakresu:
  • prawa gospodarczego i handlowego (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki prawa handlowego, spory gospodarcze, sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu),
  • prawa handlowego (zakładanie spółek, sporządzanie umów spółek, przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników i uchwał organów spółek),
  • prawa cywilnego (w tym odszkodowania, reklamacje, sprawy o zapłatę należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy),
  • prawa pracy (odszkodowania ze stosunku pracy, wypowiedzenia umów o pracę),
  • prawa spadkowego (dziedziczenie udziałów w spółkach, sukcesja firmy rodzinnej).
Ponadto zajmuję się:
  • opiniowaniem i sporządzaniem umów, w tym: umowy o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakty managerskie, umowy szkoleniowe, umowy o zakazie konkurencji, umowy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  • opiniowaniem i sporządzaniem porozumień, regulaminów i innych dokumentów,
  • windykacją należności,
  • reprezentacją klientów w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej (urzędami) i innymi podmiotami, w tym sporządzaniem pism przedprocesowych i procesowych.
Prowadzę również stałą obsługę prawną firm i udzielam porad prawnych stacjonarnie, a także zdalnie (telefonicznie, poprzez e-mail lub Skype).
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się ze mną.